Kapot glas ruit
Disclaimer

Revolutionair Facilitair Glasherstel

Innovatie, Duurzaamheid en Klantgerichtheid - Uw Partner in Glasoplossingen

Aansprakelijkheid
Glastotaal Beheer doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Komt u ergens een fout tegen? Dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert. Stuur uw e-mail naar info@glastotaalbeheer.nl.

Wijzigingen
Glastotaal Beheer mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Rechten
Glastotaal Beheer, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glastotaal Beheer.

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.glastotaalbeheer.nl. Door het gebruik van de site accepteert u deze disclaimer.