Nieuwe opdrachtgevers

Nieuwe opdrachtgevers

Ook in 2021 hebben weer een aantal nieuwe opdrachtgevers het vertrouwen gegeven aan Glastotaal Beheer.

Ook in 2021 hebben weer een aantal nieuwe opdrachtgevers het vertrouwen gegeven aan Glastotaal Beheer.

Parteon

Na een grondige selectieprocedure heeft Patreon, de grootste wooncorporatie uit de Zaanstreek, ervoor gekozen om het glasherstel van haar ruim 18.000 huurwoningen de komende jaren onder te brengen bij Glastotaal Beheer. Parteon heeft vooral oog voor betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid van goed onderhouden woningen. Zo kunnen zij huurders een thuis bieden als veilige basis om voluit te kunnen leven. Ze verwachten dat Glastotaal Beheer daar dagelijks een belangrijke rol in kan spelen.

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland heeft, naast het aanbieden van energiezuinige woningen, als missie om te zorgen voor leefbaarheid rondom haar ruim 4.000 huurwoningen. Goed onderhouden woningen in leefbare straten en dorpen zorgen voor een prettig woonklimaat. Glastotaal Beheer zal bij een kapotte ruit eraan bijdragen dat inbreuk op dat leefklimaat snel wordt hersteld.

Coop Supermarkten

Samen maak je het verschil! Dat is de slogan van Coop Supermarkten en dit geldt ook voor onze samenwerking. We zetten ons in voor veilige winkels met weinig overlast voor klanten bij glasbreukherstel. Daarnaast werken we samen aan glasschadereductie en het voorkomen van glasbreuk door preventie-adviezen.

blijven betalen. En voor de eigen vastgoedmanager die daardoor niet de benodigde managementrapportages krijgt. Bovenal vinden we het zonde. Die overstapangst hoeft er namelijk niet te zijn!Glastotaal Beheer heeft eigen implementatieplan. Hiermee nemen we al het werk uit uw handen. De totale ontzorging van glasherstel begint dus al bij de implementatie. We zorgen ervoor dat binnen één week alles is ingeregeld en alle belanghebbenden zijn geïnformeerd. Angst om over te stappen naar een goedkopere en betere dienstverlening is dus onnodig. Er is geen reden meer om de overstap uit te stellen. Huurders verdienen immers de beste prijs en excellente dienstverlening.