glastotaal beheer gemeenten

Benchmark Glastotaal Beheer een mooie tool

De bedrijfslasten zijn een zeer actueel item in de corporatiesector. Sinds de invoering van de Woningwet 2015 kijken de overheid en de maatschappij mee of hun geld wel doelmatig uitgegeven wordt.

In de eerste plaats kunnen wij met onze facilitaire dienstverlening een kostenreductie realiseren op het gebied van glasherstel. Daarbij is al sinds jaar en dag in onze dienstverlening inbegrepen een benchmark met collega corporaties. Benchmarken helpt een corporatie om de kosten beter te verantwoorden en daar willen wij graag onze bijdrage aan leveren.