Eerlijke klimaatagenda

Aedes steunt Eerlijke klimaatagenda

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, staat achter het initiatief Eerlijke Klimaatagenda. De Eerlijke...

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, staat achter het initiatief Eerlijke Klimaatagenda. De Eerlijke Klimaatagenda is een aanvulling op het Klimaatakkoord en andere plannen om de energietransitie de komende jaren de benodigde versnelling te geven.

Het initiatief wordt gesteund door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers- en natuurorganisaties. De Eerlijke Klimaatagenda pleit voor herstel uit de coronacrisis, aanpak van de klimaatcrisis en het tegengaan van ongelijkheid. Aedes pleit daarin voor een renovatiesubsidie voor minimaal 250 duizend corporatiewoningen met de laagste energie labels.

In de haar Actieagenda Wonen stelt Aedes tot 2030 het doel om 450 duizend corporatiewoningen te isoleren tot een niveau dat geschikt is voor aansluiting op een alternatieve warmtebron (aardgasvrij-klaar). Daarbij wordt voorrang gegeven aan ongeveer 285 duizend woningen met een slecht energielabel (E, F, G). Dit zijn veelal woningen van huurders met lage inkomens.

Glastaal Beheer gaat de komende jaren ook een belangrijke rol spelen bij het isoleren van sociale huurwoningen. Het isoleren van de buitenschil is essentieel om in toekomst efficiënt gebruik te kunnen maken van alternatieve warmtebronnen. Het vervangen van enkelglas of oud isolatieglas voor duurzaam isolatieglas levert een flinke bijdrage in het beter isoleren van woningen. Dit is bovendien snel te realiseren, vaak zelfs binnen een dag, waardoor bewoners er weinig overlast van hebben. Glastotaal Beheer zal voor haar klanten steeds vaker een inspecteur op pad sturen om een verduurzamingscheck uit te voeren bij hun woningen en daarmee een vrijblijvend advies uitbrengen.

 glasherstel begint dus al bij de implementatie. We zorgen ervoor dat binnen één week alles is ingeregeld en alle belanghebbenden zijn geïnformeerd. Angst om over te stappen naar een goedkopere en betere dienstverlening is dus onnodig. Er is geen reden meer om de overstap uit te stellen. Huurders verdienen immers de beste prijs en excellente dienstverlening.