Kwaliteit

De meldkamer wordt het gehele jaar dag en nacht bemand door goed op elkaar afgestemde medewerkers. Flexibel en slagvaardig lossen zij alle voorkomende herstelverzoeken op. Zij staan in voor een kostenefficiënte en kwalitatief hoogwaardige afwerking.

Protocol

Samen met de opdrachtgever stelt Glastotaal Beheer een protocol op. Dit heeft betrekking op de handelswijze naar aanleiding van glasherstelverzoeken. Elke telefonische melding wordt onmiddellijk gescreend aan de hand van het aanwezige objectenbestand. Spoedeisende meldingen kunnen direct uitgefilterd worden.

Glastotaal Beheer biedt haar opdrachtgevers de mogelijkheid om bestaande interne faciliteiten voor het aannemen van serviceverzoeken te koppelen met de meldkamer.

Optimale klanttevredenheid is het belangrijkste uitgangspunt. Dit houdt in dat de meldkamer eventuele klachten altijd serieus neemt en dat zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. Ook de wijze waarop de meldkamer de klacht doorspeelt aan het glasherstelbedrijf en de garanties die bij het herstellen van de glasschade worden gegeven zijn in het protocol opgenomen.

KWH-norm

De meldkamer voldoet aan de geldende KWH-norm. In spoedeisende gevallen wordt de hulp binnen een half uur geregeld en wordt de melder geïnformeerd. Binnen 2 uur is er iemand ter plaatse. Ook als de melding 's-nachts of in het weekend plaatsvindt.

Informatie

Elke maand ontvangt de opdrachtgever een gedetailleerd statistisch overzicht van het aantal meldingen, waarop deze betrekking hebben en de wijze waarop de glasschade is afgehandeld. Daarnaast is een up-to-date kwartaalrapportage op het gebied van communicatie en serviceverlening een belangrijk management-tool.

 

Ga naar boven