NEN 3569: Hoe veilig is de buitenschil van onze (school)gebouwen?

Regels en verantwoordelijkheden bij een gebouw.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de veiligheid van gebouwen en de gezondheid van haar gebruikers of bewoners. Aanleiding hiervoor zijn incidenten als het balkondrama in Maastricht en van recentere datum het instorten van een in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven. Maar aan welke regels moet een gebouw in Nederland eigenlijk voldoen?

Het moet voldoen aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit. Deze verving vanaf 1992 alle gemeentelijke bouwverordeningen zodat de eisen overal in Nederland gelijk zouden zijn. Het Bouwbesluit is daarnaast opgehangen aan de Woningwet waarin specifieke aspecten opgenomen zijn over de veiligheid van een gebouw. Een voorbeeld hiervan is dat de zorgplicht van eigenaar, gebruiker of bouwer van een bouwwerk verder gaat dan uitsluitend het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

In het Bouwbesluit zijn verschillende NEN-normen opgenomen. Deze normen hebben daardoor een wettelijke status gekregen. Toch zijn er een aantal zaken m.b.t. veiligheid nog niet goed genoeg geregeld waardoor dit veel vragen oproept bij gebouweigenaren en vastgoedbeheerders als het gaat om het toepassen van glas en glasgevels.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op de verantwoordelijkheden en regelgeving omtrent veiligheid bij glasbreuk.

Sinds 2011 is de NEN-norm 3569 een norm die is opgesteld ter voorkoming van lichamelijk letsel door brekend of vallend glas dat verticaal geplaatst is en bereikbaar voor personen. Ondanks de duidelijke kadering van de situaties waarin deze norm dient te worden toegepast bestaat er toch veel onduidelijkheid over wanneer deze van toepassing is. De reden hiervoor is dat deze norm niet dwingend opgenomen is in het Bouwbesluit waardoor een onduidelijke situatie ontstaat hoe te handelen in onveilige situaties na glasbreuk. In de branche is het gebruikelijk dat kapot glas vervangen wordt door gelijksoortig glas waardoor de onveilige situatie kan blijven voortbestaan.

Het niet toepassen van veiligheidsglas heeft als gevolg een significant grotere kans op rondvliegend glas. Dit heeft tot gevolg dat gebouweigenaren en/of eindgebruikers meer kans hebben op aansprakelijkheid bij lichamelijke letsel ten gevolge van glasbreuk. De norm kan wel worden vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. Partijen zijn dan overeengekomen dat de NEN 3569:2011 wordt toegepast.

Wat betekent dit nu ten aanzien van de vraag of de NEN 3569 moet worden toegepast?

De NEN 3569 verwoordt de kennis en wetenschap die er op dit moment is in de glasbranche m.b.t. veilig toepassen van glas. Een glasleverancier of bijvoorbeeld architect zou er desondanks voor kunnen kiezen deze kennis en wetenschap te negeren en de NEN 3569 niet na te leven. De wettelijke plicht gaat niet zo ver om de NEN 3569 dwingend voor te schrijven, maar dit wil nog niet zeggen dat men aan de prestatie-eisen voorbij mag gaan. Louter kostenbesparing zal de rechter als argument niet overtuigen.

Aansprakelijkheid betrokken partijen

Men dient zich te bedenken dat in een rechterlijke procedure, waarin de aansprakelijkheid voor (letsel)schade onderwerp van geschil is, de glasleverancier, projectontwikkelaar of architect met een goed verhaal dient te komen waarom niet voldaan is aan de gestelde prestatienorm uit het Bouwbesluit. De rechtbank zal in eerste instantie uitgaan van de dwingend voorgeschreven normen. Indien deze echter niet aanwezig zijn, zal een rechtbank terugvallen op niet-dwingend voorgeschreven (NEN-) normen. Voorbeeld is de uitspraak van de rechtbank Gelderland in juli 2016 in een zaak waarbij een leerling letselschade had opgelopen bij het openen van een klapdeur. De rechtbank oordeelde dat van de school naar maatstaven van zorgvuldigheid verwacht mocht worden dat zij de klapdeur had voorzien van glas dat aan de NEN-norm voldeed teneinde de gevolgen van een eventueel ongeluk te beperken en dat zij voor zover zij dat niet heeft gedaan onrechtmatig heeft gehandeld. Dat toepassing van de desbetreffende norm niet wettelijk verplicht is doet daar niet aan af.

Van iedereen die uit hoofde van zijn beroep en/of functie op de hoogte moet zijn van dergelijke normen, mag worden verwacht deze op de juiste wijze toe te passen. Enerzijds betekent dit voor de glasbranche dat zij op de juiste wijze hun (al dan niet bouwkundig gespecialiseerde) opdrachtgevers adviseren en de hun toegewezen beglazingsopdracht volgens het Bouwbesluit en NEN-normen gestelde eisen uitvoeren. Indien de opdrachtgevers voor derden bouwen berust op hen een informatieplicht met betrekking tot de noodzaak van het voldoen aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit.

Naast de bouwkundige eisen en normen is ook in de Arbowet het gebruik van veiligheidsglas opgenomen; "Op plaatsen waar gedrang mogelijk is, zijn glazen en transparante deuren en vlakken beveiligd tegen doorvallen van leerlingen (bijvoorbeeld door gebruik van veiligheidsglas of stootbalk)".

Opdrachtgevers en eindgebruikers moeten zich gaan realiseren, dat zij zichzelf in het bestek en omschrijvingen moeten verdiepen, zodat alles conform de huidige normeringeisen uit het Bouwbesluit en de NEN (met name NEN 3569) wordt uitgevoerd.

Glastotaal Beheer is als facilitair dienstverlener bij glasschades gespecialiseerd in het vakkundig zorgdragen voor het herstel van deze schades. Daarnaast verstrekken wij managementinformatie over de schades waarop u gefundeerd beleid kunt ontwikkelen. Naast de soort schades kunnen wij u inzicht geven in preventieve maatregelen om schades te voorkomen. Glastotaal Beheer vindt het haar plicht haar kennis en ervaring op het gebied van glas en glasherstel te delen. Daarnaast zijn we in staat uw organisatie bij te staan met technische adviezen en inspecties waardoor uw (school)gebouwen een veilige omgeving zijn voor haar gebruikers.

Géén assurantiebelasting in 2022!

Géén assurantiebelasting in 2022!

Heb ik iets gemist? Geen 21% assurantiebelasting meer betalen? Ja, het kan! Als u in...

Uw glasverzekering opzeggen, handen vrij

Uw glasverzekering opzeggen, handen vrij

We zitten in het laatste kwartaal van het jaar: een perfect moment om uw traditionele...

Implementatieplan bij overstappen

Implementatieplan bij overstappen

Helaas zijn er nog steeds organisaties die wel zien dat hun huidige vorm van glasherstel...

Fusie Woonservice Meander en Woonlinie: Bazalt Wonen 

Fusie Woonservice Meander en Woonlinie: Bazalt Wonen 

Woonservice Meander en Woonlinie zijn samengegaan als één krachtige woningcorporatie: Bazalt Wonen. Door de fusie...

Aedes steunt Eerlijke klimaatagenda

Aedes steunt Eerlijke klimaatagenda

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, staat achter het initiatief Eerlijke Klimaatagenda. De Eerlijke...

Mitros neemt afscheid van de traditionele glasverzekering

Mitros neemt afscheid van de traditionele glasverzekering

Woningcorporatie Mitros is gevestigd in Utrecht en behoort tot één van de grootste woningcorporaties van...

 Wooncorporaties waarderen benchmark analyses

 Wooncorporaties waarderen benchmark analyses

Binnen 1 uur vervangen we kapotte ruiten: 24 uur per dag, 365 dagen per jaar!...

Supermarkten geven vertrouwen aan Glastotaal Beheer

Supermarkten geven vertrouwen aan Glastotaal Beheer

Wij beheren en voeren het landelijk glasherstel uit voor inmiddels bijna 2.000 supermarktfilialen van Jumbo,...

Nieuwe opdrachtgevers

Nieuwe opdrachtgevers

Ook in 2021 hebben weer een aantal nieuwe opdrachtgevers het vertrouwen gegeven aan Glastotaal Beheer.

Glastotaal Beheer op bezoek bij VOC/Portaal

Glastotaal Beheer op bezoek bij VOC/Portaal

Géén glasverzekering, wel dekking bij glasschade en maar één aanspreekpunt. Kan dat echt?

Bij fusies woningcorporaties handen vrij

Bij fusies woningcorporaties handen vrij

Net als in de afgelopen jaren vinden er nog steeds met grote regelmaat fusies tussen...

Inkopen glasherstel grote kans voor retailketens

Inkopen glasherstel grote kans voor retailketens

Het is een bekend fenomeen. Opzien tegen de weerstand en de onzekerheid die een verandering...

Implementatieplan Glastotaal Beheer neemt angst om over te stappen weg

Implementatieplan Glastotaal Beheer neemt angst om over te stappen weg

Het is een bekend fenomeen. Opzien tegen de weerstand en de onzekerheid die een verandering...

Hercertificering ISO9001:2015

Hercertificering ISO9001:2015

Onlangs is de certificerende instantie SGS weer bij ons langs geweest voor, in dit geval,...

Waarom is glas het grootste mysterie van de natuurkunde?

Waarom is glas het grootste mysterie van de natuurkunde?

Wij hebben natuurlijk 'iets' met glas en vinden het een machtig mooi product. Onze klanten...

Samenwerking Woonconcept

Samenwerking Woonconcept

Vanaf 1 januari 2019 gaat woningcorporatie Woonconcept over op het facilitair glasherstel van Glastotaal Beheer....

Samenwerking Poort6

Samenwerking Poort6

Woningcorporatie Poort6 gaat vanaf 1 januari 2019 met Glastotaal Beheer samenwerken om onder andere de...

Facilitair glasherstel vervangt definitief de glasverzekering

Facilitair glasherstel vervangt definitief de glasverzekering

Een stevige tekst als u uw glasherstel op dit moment verzekerd heeft. Wij, en inmiddels...

Kosten besparen op glasherstel én €250 doneren?

Kosten besparen op glasherstel én €250 doneren?

Kosten besparen op glasherstel én €250 doneren? Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze...

Glaszetters ontvangen certificaat van Glastotaal Beheer

Glaszetters ontvangen certificaat van Glastotaal Beheer

De afgelopen weken hebben de bij ons gebruikelijke leveranciersbeoordelingen weer plaatsgevonden. Wij beoordelen onze leveranciers...

Zeg nu uw glasverzekering op!

Zeg nu uw glasverzekering op!

Uw glasverzekering loopt dit jaar af en dus is het een uitstekend moment voor verandering....

Geslaagde transisitie naar ISO9001-2015 norm

Geslaagde transisitie naar ISO9001-2015 norm

Glastotaal Beheer is verheugd te kunnen melden dat de transitie van de ISO 9001-2008 norm...

Waarom kiezen steeds meer retailketens voor Glastotaal Beheer?

Waarom kiezen steeds meer retailketens voor Glastotaal Beheer?

Wij zetten het nog even overzichtelijk voor u op een rijtje: Eén verzamelfactuur per maand...

Glasschades verzekeren door woningcorporaties is zonde voor huurder.

Glasschades verzekeren door woningcorporaties is zonde voor huurder.

Nog veel te vaak blijkt de 'inkoop' van glasschadeherstel door de afdeling financiën geregeld te...

NEN 3569: Hoe veilig is de buitenschil van onze (school)gebouwen?

NEN 3569: Hoe veilig is de buitenschil van onze (school)gebouwen?

NEN 3569: Hoe veilig is de buitenschil van onze (school)gebouwen? Regels en verantwoordelijkheden bij een...

Wie zijn onder andere al lang klant bij Glastotaal Beheer?

Wie zijn onder andere al lang klant bij Glastotaal Beheer?

Glastotaal Beheer biedt haar diensten al geruime tijd aan bij een groot aantal klanten en...

Nieuwe klanten

Nieuwe klanten

Vanaf 1 januari 2018 gaat woningcorporatie Domesta een samenwerking aan met Glastotaal Beheer. Domesta is...

Overstappen door implementatie draaiboek goed geregeld

Overstappen door implementatie draaiboek goed geregeld

Overstappen door implementatie draaiboek goed geregeld Het is een bekend fenomeen. Opzien tegen de weerstand...

Benchmark Glastotaal Beheer een mooie tool

Benchmark Glastotaal Beheer een mooie tool

Benchmark Glastotaal Beheer een mooie tool De bedrijfslasten zijn een zeer actueel item in de...

Pro forma opzeggen betekent vrijheid van keuze.

Pro forma opzeggen betekent vrijheid van keuze.

Pro forma opzeggen betekent vrijheid van keuze. Bijna niets is zo vervelend dan er achter...

Ga naar boven